Tarieven

Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, vergoedt uw verzekering de behandeling. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van uw verzekering en van de diagnosecode.
Kijk goed van te voren of en voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent.

Mocht u niet (aanvullend of voldoende) verzekerd zijn, dan gelden de onderstaande tarieven:

 

 Reguliere fysiotherapie
€ 41,=
 Kinderfysiotherapie€ 56,=
 Toeslag aan huis€ 15,=
 Intake na verwijzing
€ 56,=
 Screening
€ 15,=
 Instructie / overleg ouders
€ 41,=
 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch
 onderzoek (incl. rapportage)
€ 75,=
 Kinderfysiotherapeutisch verslag€ 41,=
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (incl. rapportage)

75,=

  
  
  
  
  

De bedragen zijn in euro’s en gelden vanaf 1 januari 2023

Kijk goed in uw polis hoeveel behandelingen u van uw verzekering vergoed krijgt.

Kinderfysiotherapie zit in de basisverzekering van uw kind. Uw kind mag per kalenderjaar gebruik maken van 18 maal uit de basisverzekering. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw aanvullende pakket kunt u wellicht nog meer behandelingen vergoed krijgen.

 

Fysiotherapie en kinderfysiotherapie Karen de Lange | fysiodelange@karendelange.nl