Schrijfproblemen

Schrijven is een complexe vaardigheid waarbij veel processen een rol spelen. Een goed ontwikkelde motoriek is hierbij ook belangrijk zoals voldoende ontwikkelde pols/vingerbewegingen en het kunnen toepassen van de juiste druk tijdens het schrijven. 
Doel van het schrijven is te komen tot een vloeiend, verbonden leesbaar handschrift waarbij een ander de boodschap moet kunnen lezen. Als dit niet lukt in verbonden schrift kan gekozen worden voor bijvoorbeeld blokschrift. Schrijven is dus een visueel communicatiemiddel. 
Heeft uw kind schrijfproblemen dan wordt eerst via observatie van het schrijven en van het handschrift gekeken wat de oorzaak kan zijn. Ook wordt in kaart gebracht of er nog andere (motorische) stoornissen zijn omdat schrijf- en andere motorische problemen vaak gecombineerd voorkomen; ook de combinatie met taalproblemen komt veel voor.

In de therapie wordt uitgegaan van de schrijfmethode van de school van uw kind en is er zonodig overleg met de leerkracht en/of remedial teacher. Indien wenselijk wordt er gezorgd voor adviezen en aanpassingen t.a.v. het schrijfmateriaal, de ondergrond, de liniatuur of de schrijf/zithouding. 


 


 

 

 

Fysiotherapie en kinderfysiotherapie Karen de Lange | fysiodelange@karendelange.nl