Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend kind.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek vanzelf. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen.

Problemen in bewegen kunnen een belemmering vormen voor het functioneren in het dagelijks leven. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. De behandeling van de kinderfysiotherapeut richt zich op  het bewegen en functioneren van het kind in zijn dagelijkse omgeving, waarbij de hulpvraag van het kind en de ouders centraal staat

 

 

 

 

Wanneer is kinderfysiotherapie nodig?

Meestal is het de ouder/verzorger die zich ongerust maakt over de zintuiglijke en motorische ontwikkeling van zijn/haar kind. Neem dit gevoel serieus. 
Ook de jeugdarts / verpleegkundige van het consultatiebureau of de jeugdarts op school kunnen aangeven dat de ontwikkeling anders verloopt. Leerkrachten hebben evenals ouders/verzorgers een belangrijke, signalerende taak. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend verloopt, zodat er een adequaat advies gegeven kan worden.

Naarmate het kind ouder wordt, zijn er steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Sommige kinderen kunnen niet aan deze eisen voldoen en hebben extra ondersteuning nodig. Dit speelt in de behandeling een centrale rol. 

Een kinderfysiotherapeut heeft hiervoor een speciale 4-jarige post-HBO opleiding gevolgd. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt maar geeft ook voorlichting en advies.
Er wordt altijd gewerkt volgens een behandelplan, zonodig in overleg met leerkracht, huisarts, specialist, logopedist en ander betrokkenen.

Sportende kinderen lopen regelmatig blessures op. Vooral jonge fanatieke sporters en kinderen tijdens een groeispurt zijn extra gevoelig voor blessures. Zij kunnen erdoor gehinderd worden in hun bewegen, sport en spel. Het is belangrijk dat bij deze blessures een goede fysiotherapeutische diagnose gesteld wordt, waarna advies en eventueel behandeling kan volgen. Daarna kunnen de sportactiviteiten, aangepast aan de lichamelijke ontwikkeling van het kind, weer opgebouwd worden. Hierdoor kan herhaling van blessures voorkomen worden.

Fysiotherapie en kinderfysiotherapie Karen de Lange | fysiodelange@karendelange.nl